OPTIONS PANEL

Textures

Color Options

BANKERS.COM.VN

We are working hard to finish our amazing new website. We're almost done:

THÔNG TIN WEBSITE

Cộng đồng dân ngân hàng sẽ là một website chuyên về nội dung: tin tức tuyển dụng, đề thi mẫu vào các ngân hàng, trao đổi kinh nghiệm thi cử vào ngân hàng, tin tức ngân hàng và trao đổi nghiệp vụ ngân hàng.

Website đang trong thời gian xây dựng ý tưởng cũng như tìm kiếm nhân sự để phát triển trên cơ sở diễn đàn sinh viên ngân hàng, những ai quan tâm có thể liên hệ qua email dothanhtrung@gmail.com để cùng phát triển ý tưởng này.

GỬI THƯ

GET SOCIAL

facebook icon delicious icon twitter icon flickr icon